Cara Bertaubat

Maimun bin Mihran rahimahullah berkata:

من أساء سرا فليتب سرا، ومن أساء علانية فليتب علانية، فإن الناس يُعيرون ولا يغفرون، والله يغفر ولا يُعير

“Barangsiapa yang melakukan keburukan secara tersembunyi maka hendaklah dia bertaubat secara tersembunyi pula, dan siapa yang melakukan keburukan secara
terang-terangan maka hendaklah dia bertaubat secara terang-terangan pula. Kerana sesungguhnya manusia suka mencela dan berat untuk memaafkan, sedangkan Allah suka mengampuni dan tidak suka mencela.”

Siyar A’lamin Nubala’, jilid 5 hlm. 45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *