Merahasiakan Ibadah dan Amalan

Dari Yazid bin Abdullah bin asy-Syikhkhir, dia menceritakan:

ada seorang lelaki yang bertanya kepada Tamim ad-Dari,
“Bagaimana sholat malammu?”

Maka beliau pun marah sekali, beliau berkata,

“Demi Allah, sungguh satu raka’at yang aku kerjakan di tengah malam dalam keadaan rahasia itu lebih aku sukai daripada aku sholat semalam suntuk kemudian hal itu aku ceritakan kepada orang-orang.”

Ta’thirul Anfas, hal. 234

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *