Tafsir Al-Qur’an Surah هود / Hud Ayat 1 Lengkap Arti Terjemah Indonesia

{10} Yunus / يونس Indeks Al-Qur’an يوسف / Yusuf {12}

Tafsir Al-Qur’an Surat هود / Hud (Nabi Hud) lengkap dengan tulisan arab latin, arti dan terjemah Bahasa Indonesia. Surah ke 11 Tafsir ayat Ke 1.

Al-Qur’an Surah Hud Ayat 1

الۤرٰ ۗ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍۙ

alif lām rā, kitābun uḥkimat āyātuhụ ṡumma fuṣṣilat mil ladun ḥakīmin khabīr

QS. Hud [11] :1

Arti / Terjemah Ayat

Alif laam raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu,

Tafsir Al-Muyassar (Kementerian Agama Saudi Arabia)

Alif, Lam, Ra. Penjelasan tentang penggalan huruf (huruf al-muqaththa’ah) ini telah di bahas pada awal surah Al Baqarah. Ini adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ayat-ayatnya disusun dengan sempurna lagi terjaga dari kekeliruan ataupun kesalahan. Kemudian dijelaskan secara terperinci mengenai perintah dan larangan, halal dan haram dari sisi Allah yang Mahabijaksana dalam mengatur segala urusan dan Maha Mengetahui kesudahan segala urusan.

Tafsir Ibnu Katsir (Tafsir al-Qur’an al-Azhim)

Dalam permulaan surat Al-Baqarah telah disebutkan perihal huruf-huruf Hijaiyah yang ada pada permulaan surat-surat Al-Qur’an, yaitu dengan keterangan yang tidak perlu untuk diulangi lagi dalam bab ini, dan hanya kepada Allah-lah kami memohon taufik.

Firman Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى‎:

…yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi.

Lafaznya tersusun rapi, sedangkan maknanya terinci. Dengan demikian, Al-Quran menjadi sempurna ditinjau dari segi bentuk dan maknanya.

Demikianlah menurut makna yang diriwayatkan oleh Mujahid dan Qatadah serta dipilih oleh Ibnu Jarir.

Firman Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى‎:

…dari sisi (Allah) Yang Mahabijaksana lagi Mahatahu.

Yakni yang diturunkan dari sisi Allah Yang Mahabijaksana dalam semua ucapan dan hukum-Nya, lagi Mahawaspada mengenai akibat segala urusan.

Tafsir as-Sa’di (Taisirul Karimirrahman fi Tafsiri Kalamil Mannan)

Tafsir Ayat:

Allah berfirman, كِتَابٌ “(Inilah) suatu kitab”, yang agung yang diturunkan dengan mulia أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ “yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi.” Yakni dengan sempurna dan bagus. Berita-beritanya jujur, perintah dan larangannya adil, lafazhnya fasih, maknanya indah ثُمَّ فُصِّلَتْ “kemudian dijelaskan secara terperinci.” Yakni diterangkan dan diperjelas sebagai bentuk penjelasan yang paling tinggi, مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ “yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Mahabijaksana.” Meletakkan segala sesuatu di tempatnya, mendudukkannya pada posisinya, tidak memerintahkan dan melarang kecuali sesuai dengan tuntutan hikmahNya. خَبِيرٍ “Lagi Mahatahu”, yang mengetahui lahir dan batin. Jika penataannya yang rapi dan penjelasannya dari Allah Yang Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui, maka sesudah itu janganlah kamu bertanya tentang kebesaranNya, keagunganNya dan pencakupanNya atas hikmah yang sempurna dan rahmat yang luas.

Tafsir Ringkas Kemenag (Kementrian Agama Republik Indonesia)

Alif lam ra. Inilah kitab, Al-Qur’an yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, terpelihara dari kekeliruan, kemudian kandungannya dijelaskan secara terperinci, ada yang mengenai tauhid, hukum, kisah, akhlak, ilmu pengetahuan, janji dan peringatan, dan lain lain, disusun surat demi surat, ayat demi ayat, yang diturunkan dari sisi Allah yang mahabijaksana dalam setiap keputusan-Nya, mahateliti dalam semua ketetapan-nAllah menurunkan ayat-ayat Al-Qur’an yang sangat indah dan tersusun rapi serta mendetail kandungannya, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku, Muhammad, adalah pemberi peringatan adanya siksa bagi orang-orang yang ingkar dan pembawa berita gembira dari-Nya, yakni surga untukmu wahai orang-orang yang beriman.


Hud Ayat 1 Arab-Latin, Terjemah Arti Hud Ayat 1, Makna Hud Ayat 1, Terjemahan Tafsir Hud Ayat 1, Hud Ayat 1 Bahasa Indonesia, Isi Kandungan Hud Ayat 1


Koreksi kesalahan penulisan Surah / Ayat / Terjemah / Tafsir? Klik Di Sini


Tafsir Surat Hud Ayat: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123

Leave a Reply

Your email address will not be published.