Tafsir Al-Qur’an Surah مريم / Maryam Ayat 80 Lengkap Arti Terjemah Indonesia

{18} Al-Kahf / الكهف Indeks Al-Qur’an طه / Taha {20}

Tafsir Al-Qur’an Surat مريم / Maryam (Maryam (Maria)) lengkap dengan tulisan arab latin, arti dan terjemah Bahasa Indonesia. Surah ke 19 Tafsir ayat Ke 80.

Al-Qur’an Surah Maryam Ayat 80

وَّنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا

wa nariṡuhụ mā yaqụlu wa ya`tīnā fardā

QS. Maryam [19] :80

Arti / Terjemah Ayat

dan Kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada Kami dengan seorang diri.

Tafsir Al-Muyassar (Kementerian Agama Saudi Arabia)

Kami akan mewarisi harta dan anaknya, dan ia akan datang kepada Kami pada hari kiamat seorang diri, tanpa membawa harta dan anak.

Tafsir Ibnu Katsir (Tafsir al-Qur’an al-Azhim)

Firman Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى‎:

…dan Kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu.

Maksudnya, harta benda dan anak-anaknya akan Kami rampas, kebalikan dari apa yang telah ia katakan, bahwa dirinya akan mendapat harta dan anak kelak di akhirat selain dari apa yang diperolehnya saat di dunia. Maka di akhirat kelak semuanya itu akan dirampas darinya, di samping ia akan mendapat tuntutan dari orang yang memberikan utang kepadanya saat di dunia. Karena itulah Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى‎ berfirman dalam firman selanjutnya:

…dan ia akan datang kepada Kami dengan seorang diri.

Yaitu tanpa membawa harta dan anak.

Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:

…dan Kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu.

Yaitu Kami akan mewarisinya.

Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

..dan Kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu.

Yakni, harta benda dan anak-anaknya. Orang yang dimaksud adalah Al-As ibnu Wa-il.

Abdur-Razzaq telah meriwayatkan dari Ma’mar, dari Qatadah sehubungan dengan makna firman-Nya:

…dan Kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu.

Yakni akan mengambil semua yang menjadi miliknya, yaitu yang disebutkan di dalam firman-Nya: Pasti aku akan diberi harta dan anak. (Maryam:77)

Menurut qiraat Ibnu Mas’ud disebutkan “وَنَرِثُهُ مَا عِنْدَهُ”.

Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

…dan ia akan datang kepada Kami dengan seorang diri.

Yaitu ia datang dengan tidak membawa harta dan anak.

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

…dan Kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu.

Yakni semua yang ia himpunkan selama di dunia dan semua yang ia amalkan. Selanjutnya disebutkan oleh firman-Nya:

…dan ia akan datang kepada Kami dengan seorang diri. Artinya, sendirian tanpa hal yang ia dakwakan itu, baik sedikit ataupun banyak.

Tafsir as-Sa’di (Taisirul Karimirrahman fi Tafsiri Kalamil Mannan)

Tafsir Ayat:

وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ “Dan Kami akan mewarisi sesuatu yang dia katakan itu,” maksudnya Kami mewarisi harta dan anak, sehingga dia keluar dari dunia seorang diri, tanpa harta, keluarga, tanpa pembela dan tanpa penolong وَيَأْتِينَا فَرْدًا “dan dia akan datang kepada Kami seorang diri,” maka dia menyaksikan keburukan azab, yang merupakan balasan bagi orang-orang semacamnya dari kalangan orang-orang zhalim.

Tafsir Ringkas Kemenag (Kementrian Agama Republik Indonesia)

79-80. Sama sekali tidak! dia tidak mengetahui hal gaib, apalagi membuat perjanjian dengan Allah. Jika dia tidak menghentikan kebohongannya, kami akan menulis dan meminta pertanggungjawaban atas apa yang dia katakan dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna sampai batas tertentu, dan kami akan mewarisi serta membinasakan apa yang dia katakan dan banggakan itu, berupa harta dan keturunan, dan dia akan datang kepada kami seorang diri setelah kematiannya tanpa ditemani harta atau anaknya. 81. Orang kafir akan dibangkitkan dalam keadaan hina dan sendiri. Mereka kecewa pada sesembahannya. Dan mereka telah memilih tuhantuhan selain Allah sebagai sesembahan. Mereka berharap agar tuhantuhan itu menjadi pelindung dan penolong bagi mereka kelak di akhirat dari azab Allah.


Maryam Ayat 80 Arab-Latin, Terjemah Arti Maryam Ayat 80, Makna Maryam Ayat 80, Terjemahan Tafsir Maryam Ayat 80, Maryam Ayat 80 Bahasa Indonesia, Isi Kandungan Maryam Ayat 80


Koreksi kesalahan penulisan Surah / Ayat / Terjemah / Tafsir? Klik Di Sini


Tafsir Surat Maryam Ayat: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *