Tafsir Al-Qur’an Surah ص / Shad Ayat 72 Lengkap Arti Terjemah Indonesia

{37} As-Saffat / الصافات Indeks Al-Qur’an الزمر / Az-Zumar {39}

Tafsir Al-Qur’an Surat ص / Shad (Shaad) lengkap dengan tulisan arab latin, arti dan terjemah Bahasa Indonesia. Surah ke 38 Tafsir ayat Ke 72.

Al-Qur’an Surah Shad Ayat 72

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ

fa iżā sawwaituhụ wa nafakhtu fīhi mir rụḥī faqa’ụ lahụ sājidīn

QS. Shad [38] :72

Arti / Terjemah Ayat

Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya”.

Tafsir Al-Muyassar (Kementerian Agama Saudi Arabia)

Bila Aku telah menyempurnakan jasad dan bentuk penciptaan-Nya dan meniupkan ruh kepadanya, sehingga dia hidup, maka sujudlah kepadanya. Sebagai penghormatan dan penghargaan, bukan sujud pengagungan dan ibadah, karena ibadah hanya untuk Allah semata. Dan Allah telah mengharamkan sujud demi menghormati dalam syariat Islam.

Tafsir Ibnu Katsir (Tafsir al-Qur’an al-Azhim)

Untuk ayat 72 hingga ayat 81 lihat tafsir ayat 71.

Tafsir as-Sa’di (Taisirul Karimirrahman fi Tafsiri Kalamil Mannan)

71-72. Kemudian Allah menjelaskan perbantahan para malaikat tersebut seraya berfirman, “Ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat” sebagai informasi, “SEsungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah.” Maksudnya, materinya dari tanah liat, “Maka apabila telah Kusempurnakan,” maksudnya, menyempurnakan jasadnya dan telah terbentuk, “dan Kutiupkan kepadanya ruhKu, maka hendaklah kamu tersungkur dengan sujud kepadanya.”

Tafsir Ringkas Kemenag (Kementrian Agama Republik Indonesia)

71-72. Usai menafikan pengetahuan rasulullah menyangkut al-mala’ul-a’la kecuali apa yang sudah diwahyukan oleh Allah, pada ayat berikut Allah lalu menguraikan sekelumit tentang al-mala’ul-a’la dan penciptaan nabi adam. Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada malaikat, ‘sesungguhnya aku akan menciptakan manusia adam sebagai khalifah di bumi. Aku menciptakannya dari tanah bercampur air. Kemudian, apabila telah aku sempurnakan kejadian fisik-Nya dengan anggota tubuh dan bentuk yang sempurna dan aku tiupkan roh ciptaan-ku kepadanya, maka tunduklah kamu semua dengan bersujud penuh hormat kepadanya, bukan sujud penghambaan dan pengagungan. 73-74. Sempurnalah kejadian adam, lalu dengan serta-merta para malaikat itu bersujud semuanya sebagai bentuk penghormatan kepadanya dan bukti ketaatan kepada perintah Allah. Mereka semua bersujud, kecuali iblis; ia enggan bersujud di hadapan adam karena menyombongkan diri dan enggan menaati kepada Allah, dan ia termasuk golongan yang kafir.


Shad Ayat 72 Arab-Latin, Terjemah Arti Shad Ayat 72, Makna Shad Ayat 72, Terjemahan Tafsir Shad Ayat 72, Shad Ayat 72 Bahasa Indonesia, Isi Kandungan Shad Ayat 72


Koreksi kesalahan penulisan Surah / Ayat / Terjemah / Tafsir? Klik Di Sini


Tafsir Surat Shad Ayat: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88

Leave a Reply

Your email address will not be published.