Tafsir Al-Qur’an Surah الدخان / Ad-Dukhan Ayat 16 Lengkap Arti Terjemah Indonesia

{43} Az-Zukhruf / الزخرف Indeks Al-Qur’an الجاثية / Al-Jathiyah {45}

Tafsir Al-Qur’an Surat الدخان / Ad-Dukhan (Kabut) lengkap dengan tulisan arab latin, arti dan terjemah Bahasa Indonesia. Surah ke 44 Tafsir ayat Ke 16.

Al-Qur’an Surah Ad-Dukhan Ayat 16

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰىۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ

yauma nabṭisyul-baṭsyatal-kubrā, innā muntaqimụn

QS. Ad-Dukhan [44] :16

Arti / Terjemah Ayat

(Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan.

Tafsir Al-Muyassar (Kementerian Agama Saudi Arabia)

Hari ketika Kami akan menyiksa semua orang-orang kafir dengan siksaan yang besar pada hari Kiamat, hari ketika Kami memberi hukuman kepada mereka.

Tafsir Ibnu Katsir (Tafsir al-Qur’an al-Azhim)

Firman Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى‎

(Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan. (Ad-Dukhan: 16)

Ibnu Mas’ud menafsirkan makna ayat ini, bahwa hari itu adalah Perang Badar. Dan inilah yang dikatakan oleh sejumlah ulama yang sependapat dengan Ibnu Mas’ud r.a. dalam tafsir Ad-Dukhan (kabut) yang telah diterangkan sebelumnya.

Telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas r.a. melalui riwayat Al-Aufi, dari Ibnu Abbas dan dari Ubay ibnu Ka’b r.a. hal yang semisal. Pendapat ini merupakan salah satu dari takwilnya, tetapi lahiriah ayat menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kiamat, sekalipun dalam Perang Badar dinamakan pula sebagai hari pembalasan.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ya’qub, telah menceritakan kepada kami Ibnu Aliyyah, telah menceritakan kepada kami Khalid Al-Hazza, dari Ikrimah yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas telah mengatakan bahwa Ibnu Mas’ud r.a. pernah mengatakan bahwa yang di­maksud dengan hantaman yang keras adalah hari Perang Badar, tetapi menurut hemat saya (Ibnu Abbas) peristiwa itu terjadi pada hari kiamat nanti.

Sanad riwayat ini sahih bersumber dari Ibnu Abbas. Pendapat yang semisal dikatakan pula oleh Al-Hasan Al-Basri dan Ikrimah menurut salah satu di antara dua riwayat yang tersahih. Hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.

Tafsir as-Sa’di (Taisirul Karimirrahman fi Tafsiri Kalamil Mannan)

null

Tafsir Ringkas Kemenag (Kementrian Agama Republik Indonesia)

Ingatlah pada hari ketika terjadi peperangan badr, kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras dan sehebat-hebatnya sehingga mereka mengalami kekalahan yang besar dan banyak pemimpin-pemimpin mereka yang tewas. Kami adalah pemberi balasan terhadap mereka yang durhaka dan berdosa. ’17. Dan sesungguhnya, sebelum mereka, yakni kaum musyrik mekah, kami benar-benar telah menguji kaum fir’aun bersama dengan fir’aun dengan berbagai nikmat dan ke senangan hidup dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia akhlaknya, yaitu nabi musa.


Ad-Dukhan Ayat 16 Arab-Latin, Terjemah Arti Ad-Dukhan Ayat 16, Makna Ad-Dukhan Ayat 16, Terjemahan Tafsir Ad-Dukhan Ayat 16, Ad-Dukhan Ayat 16 Bahasa Indonesia, Isi Kandungan Ad-Dukhan Ayat 16


Koreksi kesalahan penulisan Surah / Ayat / Terjemah / Tafsir? Klik Di Sini


Tafsir Surat Ad-Dukhan Ayat: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

Leave a Reply

Your email address will not be published.