Tafsir Al-Qur’an Surah الدخان / Ad-Dukhan Ayat 18 Lengkap Arti Terjemah Indonesia

{43} Az-Zukhruf / الزخرف Indeks Al-Qur’an الجاثية / Al-Jathiyah {45}

Tafsir Al-Qur’an Surat الدخان / Ad-Dukhan (Kabut) lengkap dengan tulisan arab latin, arti dan terjemah Bahasa Indonesia. Surah ke 44 Tafsir ayat Ke 18.

Al-Qur’an Surah Ad-Dukhan Ayat 18

اَنْ اَدُّوْٓا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ۗاِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌۙ

an addū ilayya ‘ibādallāh, innī lakum rasụlun amīn

QS. Ad-Dukhan [44] :18

Arti / Terjemah Ayat

(dengan berkata): “Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak). Sesungguhnya aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu,

Tafsir Al-Muyassar (Kementerian Agama Saudi Arabia)

Musa berkata kepada mereka, “Serahkanlah oleh kalian hamba-hamba Allah dari kalangan Bani Israil. Kirimlah mereka kepadaku untuk bersama menyembah Allah semata. Tiada sekutu bagi-Nya. Sesungguhnya aku adalah rasul yang dipercaya untuk menyampaikan wahyu dan risalah kepada kalian.”

Tafsir Ibnu Katsir (Tafsir al-Qur’an al-Azhim)

Firman Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى‎:

(dengan berkata) “Serahkanlah hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak) kepadaku. (Ad-Dukhan: 18)

semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya:

Maka lepaskanlah Bani Israil bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti (atas kerasulan kami) dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. (Thaha: 47).

Adapun firman Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى‎:

Sesungguhnya aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu. (Ad-Dukhan: 18)

Yakni dipercaya oleh-Nya untuk menyampaikan risalah-Nya kepada kalian.

Tafsir as-Sa’di (Taisirul Karimirrahman fi Tafsiri Kalamil Mannan)

Tafsir Ayat:

أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ “Serahkan kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak).” Artinya, Nabi Musa berkata kepada Fir’aun dan kaumnya, “Serahkanlah Bani Israil dan lepaskan mereka dari siksaan pedih kalian, karena mereka adalah kaumku dan orang-orang terbaik di masa mereka, kalian telah menzhalimi mereka dan memperbudak mereka tanpa hak, lepaskan mereka agar mereka menyembah Rabb mereka, إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ “sesungguhnya aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu,” yaitu utusan dari Rabb semesta alam, dipercaya atas apa yang diutuskan padaku. Dan ini mengharuskan ketundukan Fir’aun padanya secara sempurna.

Tafsir Ringkas Kemenag (Kementrian Agama Republik Indonesia)

18-19. Rasul yang kami utus itu berkata kepada mereka dengan lembut, ‘serahkanlah kepadaku dengan penuh kerelaan hamba-hamba Allah, yaitu bani israil, kaumku dan keluargaku, dengan membebaskan mereka dari perbudakan dan siksaanmu. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah, tuhan seluruh alam yang dapat di percaya oleh-Nya untuk menyampaikan apa yang seharusnya aku sampaikan kepadamu, dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah dengan menolak aku sebagai rasul yang di utus-Nya kepadamu dan mengabaikan apa yang di perintahkan-Nya. Sungguh, aku datang dan di utus oleh-Nya kepadamu dengan membawa bukti, berupa mukjizat yang nyata tentang kerasulanku. ’18-19


Ad-Dukhan Ayat 18 Arab-Latin, Terjemah Arti Ad-Dukhan Ayat 18, Makna Ad-Dukhan Ayat 18, Terjemahan Tafsir Ad-Dukhan Ayat 18, Ad-Dukhan Ayat 18 Bahasa Indonesia, Isi Kandungan Ad-Dukhan Ayat 18


Koreksi kesalahan penulisan Surah / Ayat / Terjemah / Tafsir? Klik Di Sini


Tafsir Surat Ad-Dukhan Ayat: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

Leave a Reply

Your email address will not be published.