Tafsir Al-Qur’an Surah الدخان / Ad-Dukhan Ayat 32 Lengkap Arti Terjemah Indonesia

{43} Az-Zukhruf / الزخرف Indeks Al-Qur’an الجاثية / Al-Jathiyah {45}

Tafsir Al-Qur’an Surat الدخان / Ad-Dukhan (Kabut) lengkap dengan tulisan arab latin, arti dan terjemah Bahasa Indonesia. Surah ke 44 Tafsir ayat Ke 32.

Al-Qur’an Surah Ad-Dukhan Ayat 32

وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۚ

wa laqadikhtarnāhum ‘alā ‘ilmin ‘alal-‘ālamīn

QS. Ad-Dukhan [44] :32

Arti / Terjemah Ayat

Dan sesungguhnya telah Kami pilih mereka dengan pengetahuan (Kami) atas bangsa-bangsa.

Tafsir Al-Muyassar (Kementerian Agama Saudi Arabia)

Sungguh, Kami telah memilih Bani Israil berdasar ilmu dari Kami terhadap mereka dibandingkan bangsa-bangsa yang ada pada zamannya.

Tafsir Ibnu Katsir (Tafsir al-Qur’an al-Azhim)

Dalam firman selanjutnya disebutkan:

Dan sesungguhnya telah Kami pilih mereka dengan pengetahuan (Kami) atas bangsa-bangsa. (Ad-Dukhan: 32)

Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: Kami pilih mereka dengan pengetahuan (kami) atas bangsa-bangsa. (Ad-Dukhan: 32) Yaitu di atas semua orang yang ada di zaman mereka.

Qatadah mengatakan bahwa mereka (Bani Israil) dipilih oleh Allah atas orang-orang yang semasa dengan mereka. Demikian itu karena dikatakan bahwa di setiap zaman terdapat orang yang ‘alimnya tersendiri. Pengertian ini semakna dengan apa yang disebutkan di dalam firman-Nya:

Allah berfirman, “Hai Musa, sesungguhnya aku memilih (melebihkan) kamu dari manusia yang lain (di masamu).” (Al-A’raf: 144)

Yakni atas orang-orang yang hidup di masanya. Semakna pula dengan apa yang disebutklan oleh firman-Nya tentang Maryam a.s.:

dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yarig semasa dengan kamu). (Ali Imran: 42)

Karena sesungguhnya Siti Khadijah r.a. adakalanya lebih utama daripada dia, paling tidak menyamainya dalam keutamaan, demikian pula Asiah binti Muzahim istri Fir’aun. Dan keutamaan Siti Aisyah r.a. atas kaum wanita sama dengan keutamaan makanan Sarid atas makanan lainnya.

Tafsir as-Sa’di (Taisirul Karimirrahman fi Tafsiri Kalamil Mannan)

Tafsir Ayat:

وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ “Dan sungguh telah Kami pilih mereka,” yakni, Kami seleksi mereka عَلَى عِلْمٍ “dengan pengetahuan (Kami),” yakni, berdasarkan pengetahuan Kami pada mereka dan keberhakan mereka atas keutamaan, عَلَى الْعَالَمِينَ “atas bangsa-bangsa,” yakni, atas bangsa-bangsa di masa mereka dan orang-orang sebelum serta sesudah mereka hingga umat Muhammad ﷺ datang, mereka adalah umat terbaik secara keseluruhan. Allah ﷻ menjadikan umat Muhammad ﷺ sebagai umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia dan memberi mereka karunia yang tidak diberikan pada umat lain.

Tafsir Ringkas Kemenag (Kementrian Agama Republik Indonesia)

Dan dengan sungguh-sungguh, kami telah memilih mereka, yakni bani israil, dengan dasar ilmu kami untuk memiliki kelebihan di atas semua bangsa-bangsa yang lain pada masa itu. 33. Dan telah kami berikan kepada mereka, melalui nabi musa yang kami utus sebagai rasul kami, di antara tanda-tanda kebesaran dan bukti ke kuasaan kami sesuatu yang di dalamnya terdapat ujian serta nikmat yang nyata.


Ad-Dukhan Ayat 32 Arab-Latin, Terjemah Arti Ad-Dukhan Ayat 32, Makna Ad-Dukhan Ayat 32, Terjemahan Tafsir Ad-Dukhan Ayat 32, Ad-Dukhan Ayat 32 Bahasa Indonesia, Isi Kandungan Ad-Dukhan Ayat 32


Koreksi kesalahan penulisan Surah / Ayat / Terjemah / Tafsir? Klik Di Sini


Tafsir Surat Ad-Dukhan Ayat: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

Leave a Reply

Your email address will not be published.