Kajian Sirah Shababah – Ustadz Dr. Khalid Basalamah M.A.

Kembali Ke Indeks Sirah Shahabah

Video Kajian Sirah Shababah – Ustadz Dr. Khalid Basalamah M.A. Membahas sejarah/kisah hidup para Sahabat Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alayhi Wa Sallam.

NO ID JUDUL
01 VVhNsl9afKM download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-1: Menggapai Derajat Siddiq Bersama Abu Bakar Assiddiq (1) Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-1: Menggapai Derajat Siddiq Bersama Abu Bakar Assiddiq (1)
02 aYxzjkz_QeI download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-1: Menggapai Derajat Siddiq Bersama Abu Bakar Assiddiq (2) Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-1: Menggapai Derajat Siddiq Bersama Abu Bakar Assiddiq (2)
03 9g-arPiOEjI download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-1: Menggapai Derajat Siddiq Bersama Abu Bakar Assiddiq (3) Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-1: Menggapai Derajat Siddiq Bersama Abu Bakar Assiddiq (3)
04 sApgUPN3OqY download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-2: Menjadi Farouq Bersama Umar bin Khaththab (1) Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-2: Menjadi Farouq Bersama Umar bin Khaththab (1)
05 X8F5i2l-UfU download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-2: Menjadi Farouq Bersama Umar bin Khaththab (2) Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-2: Menjadi Farouq Bersama Umar bin Khaththab (2)
06 w74YAypnRFk download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-2: Menjadi Farouq Bersama Umar bin Khaththab (3) Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-2: Menjadi Farouq Bersama Umar bin Khaththab (3)
07 2yCZKg47XdA download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-2: Menjadi Farouq Bersama Umar bin Khaththab (4) Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-2: Menjadi Farouq Bersama Umar bin Khaththab (4)
08 89bS8E-5zC8 download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-3: Meraih Surga dengan Harta bersama Utsman bin Affan Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-3: Meraih Surga dengan Harta bersama Utsman bin Affan
09 Bo9Y1itAPNE download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-4: Ali bin Abi Thalib (1) Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-4: Ali bin Abi Thalib (1)
10 aA7CKPexqJk download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-4: Ali bin Abi Thalib (2) Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-4: Ali bin Abi Thalib (2)
11 WdOPEeTLt1I download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-4: Ali bin Abi Thalib (3) Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-4: Ali bin Abi Thalib (3)
12 aCcatYYtiAQ download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-5: Thalhah bin Ubaidillah \"Seorang Syahid Yang Berjalan Di Muka Bumi\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-5: Thalhah bin Ubaidillah \”Seorang Syahid Yang Berjalan Di Muka Bumi\”
13 pS1qvPSxq34 download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-6: Zubair bin Awwam \"Pengawal Nabi Muhammad ï·º\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-6: Zubair bin Awwam \”Pengawal Nabi Muhammad ï·º\”
14 57hphM9HQT8 download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-7: Jadilah Bijak dan Cerdas Seperti Abdurrahman bin Auf Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-7: Jadilah Bijak dan Cerdas Seperti Abdurrahman bin Auf
15 pL1jyyjeO0k download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-8: Sa Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-8: Sa’ad bin Abi Waqqash
16 8ndmlelPQ5c download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-9: Sa Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-9: Sa’id bin Zaid
17 8gyEnzAT6Ok download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-10: Abu Ubaidah bin Jarrah Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-10: Abu Ubaidah bin Jarrah
18 LoOdoMQOJqc download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-11: Shuhaib Ar-Rumi Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-11: Shuhaib Ar-Rumi
19 qNqbt_sGq6o download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-12: Salim Maula Abi Khudzaifah \"Guru Al-Qur Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-12: Salim Maula Abi Khudzaifah \”Guru Al-Qur’an Para Sahabat\”
20 GOyHNi04zSQ download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-13: Mush Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-13: Mush’ab bin Umair
21 dq9tc9RCNZE download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-14: Zaid bin Tsabit Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-14: Zaid bin Tsabit
22 bPTIWjxYhqk download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-15 Anas bin Malik \"Pembantu Nabi ï·º\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-15 Anas bin Malik \”Pembantu Nabi ï·º\”
23 SJW6Yh1Xx3w download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-16: Khabab bin Al-Arat \"Sang Penyabar\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-16: Khabab bin Al-Arat \”Sang Penyabar\”
24 r1tJyowMp8A download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-17: Sa Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-17: Sa’ad bin Mu’adz
25 4nWXE49gi00 download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-18: Umair bin Sa Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-18: Umair bin Sa’ad
26 r4K7PU6Ejmw download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-19: Abdullah bin Mas Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-19: Abdullah bin Mas’ud \”Sang Pencerah Umat\”
27 KqjLeZtwwcs download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-20: Tsabit bin Qais \"Khatib Nabi ï·º\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-20: Tsabit bin Qais \”Khatib Nabi ï·º\”
28 f-bZfKD5Qdo download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-21: Abu Thalhah Al-Anshari \"Ksatria Sejati\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-21: Abu Thalhah Al-Anshari \”Ksatria Sejati\”
29 RqAWv4WxdJM download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-22: Bilal bin Rabah \"Muadzin Nabi ï·º\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-22: Bilal bin Rabah \”Muadzin Nabi ï·º\”
30 hdMny03wxeg download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-23: Ikrimah bin Abi Jahal \"Berbaiat Untuk Mati Di Perang Yarmuk\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-23: Ikrimah bin Abi Jahal \”Berbaiat Untuk Mati Di Perang Yarmuk\”
31 UPVZJgUmi44 download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-24: Hamzah Bin Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-24: Hamzah Bin ‘Abdil Muthalib \”Pemimpinnya Para Syuhada Di Hari Kiamat\”
32 OW6LEGKi8YQ download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-25: Umair bin Wahb \"Peraih Hidayah Melalui Mukjizat\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-25: Umair bin Wahb \”Peraih Hidayah Melalui Mukjizat\”
33 ljp9qicjI7Q download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-26: Hudzaifah bin Al-Yaman \"Pemegang Rahasia Nabi ï·º\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-26: Hudzaifah bin Al-Yaman \”Pemegang Rahasia Nabi ï·º\”
34 7vv8-v_nU98 download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-27: Ammar bin Yasir \"Lelaki Yang Dirindukan Surga\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-27: Ammar bin Yasir \”Lelaki Yang Dirindukan Surga\”
35 USfwpmw1GCk download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-28: Ja Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-28: Ja’far bin Abi Thalib \”Pemilik Sayap Di Surga\”
36 7Oxjhgo8i9w download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-29: Jabir bin Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-29: Jabir bin ‘Abdillah \”Pemilik Makanan Diberkahi di Khandaq\”
37 GunoeC_wf4Q download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-30: Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-30: ‘Amr bin Al-Jamuh \”Syahid & Masuk Surga Karena Kaki Pincangnya\”
38 Lhkuz1lA-i8 download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-31: Sa Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-31: Sa’ad bin Ar-Rabi’ \”Tauladan Dalam Ukhuwah\”
39 64j93q4fDjI download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-32: Haritsah bin An-Nu Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-32: Haritsah bin An-Nu’man \”Rasul ï·º Mendengarnya Membaca Al-Qur’an Di Surga\”
40 HMU-cb3e1NU download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-33: Muawiyah bin Abi Sufyan \"Peraih Hidayah Dari Do Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-33: Muawiyah bin Abi Sufyan \”Peraih Hidayah Dari Do’a Nabi ï·º\”
41 v6ImhqH4vGk download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-34: Abdullah bin Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-34: Abdullah bin ‘Amr bin Haram
42 m09WOSurr9o download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-35: Ukkasyah bin Mihshan \"Peraih Jaminan Surga Tanpa Hisab\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-35: Ukkasyah bin Mihshan \”Peraih Jaminan Surga Tanpa Hisab\”
43 h92WwjFmvaM download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-36 - Zaid Bin Haritsah \"Kekasih Rasulullah ï·º\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-36 – Zaid Bin Haritsah \”Kekasih Rasulullah ï·º\”
44 NlY6mFfvhtY download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-41: Abdullah bin Sallam \"Pendeta Yahudi Yang Mendapatkan Hidayah\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-41: Abdullah bin Sallam \”Pendeta Yahudi Yang Mendapatkan Hidayah\”
45 ux6LaDYB3R0 download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-42: Utbah bin Ghazwan \"Penakluk Kota Ubullah\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-42: Utbah bin Ghazwan \”Penakluk Kota Ubullah\”
46 t5KBQjEPaFk download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-43: Salman Al-Farisi \"Pencetus Ide Parit Di Perang Khandaq\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-43: Salman Al-Farisi \”Pencetus Ide Parit Di Perang Khandaq\”
47 XEoE0kJ6k_I download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-44: Tsumamah bin Utsal \"Pemimpin Suku Hanifah\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-44: Tsumamah bin Utsal \”Pemimpin Suku Hanifah\”
48 7tGBWowGZfs download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-45: Abdullah bin Rawahah \"Syahid Perang Mu Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-45: Abdullah bin Rawahah \”Syahid Perang Mu’tah\”
49 6HJmivtZR-0 download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-46: Abu Dujanah \"Pemenang Pedang Nabi ï·º\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-46: Abu Dujanah \”Pemenang Pedang Nabi ï·º\”
50 smtmRhZ9fos download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-47: Ubadah bin Shamit \"Lelaki Yang Berkekuatan Seribu Laki-laki\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-47: Ubadah bin Shamit \”Lelaki Yang Berkekuatan Seribu Laki-laki\”
51 oV7HkB3ibPI download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-48: Said bin Amir \"Simbol Kecerdasan\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-48: Said bin Amir \”Simbol Kecerdasan\”
52 tslA8ciqi2M download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-49: Abu Ayyub Al-Anshari \"Syahid Terkubur Di Depan Pagar Konstantinopel\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-49: Abu Ayyub Al-Anshari \”Syahid Terkubur Di Depan Pagar Konstantinopel\”
53 Y24EVeqT9yo download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-50: Zaid bin Arqam \"Yang Dibenarkan Oleh Allah Maha Suci\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-50: Zaid bin Arqam \”Yang Dibenarkan Oleh Allah Maha Suci\”
54 0IiytGZHxAQ download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-51 - Abu Salamah \"Diampuni & Ditinggikan Derajatnya Oleh Allah\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-51 – Abu Salamah \”Diampuni & Ditinggikan Derajatnya Oleh Allah\”
55 gbd_a4uHJ4w download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-52 - Abdullah bin Ummi Maktum \"Muadzin Nabi ï·º\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-52 – Abdullah bin Ummi Maktum \”Muadzin Nabi ï·º\”
56 jbuGzawXmKU download video Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-53 - Ashim bin Tsabit \"Suri Tauladan Dalam Tata Cara Perang\" Kisah Sahabat Nabi ï·º Ke-53 – Ashim bin Tsabit \”Suri Tauladan Dalam Tata Cara Perang\”.